Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

SHURE ULXD24D/KSM9

SHURE ULXD24D/KSM9

138.700.000 VND
SHURE ULXD24D/B87C

SHURE ULXD24D/B87C

97.000.000 VND
SHURE ULXD24D/B58

SHURE ULXD24D/B58

90.800.000 VND
SHURE ULXD24D/SM58

SHURE ULXD24D/SM58

88.280.000 VND
SHURE UR2/SM58

SHURE UR2/SM58

20.330.000 VND
SHURE UR2/Beta87

SHURE UR2/Beta87

25.470.000 VND
SHURE ULXD2 / K8N

SHURE ULXD2 / K8N

ULXD2 / K8N
Liên hệ
SHURE ULXD2 / K8B

SHURE ULXD2 / K8B

ULXD2 / K8B
Liên hệ
SHURE ULXD2/KSM9

SHURE ULXD2/KSM9

27.500.000 VND
SHURE ULXD2/B87C

SHURE ULXD2/B87C

17.660.000 VND
SHURE ULXD2/B58

SHURE ULXD2/B58

14.560.000 VND
SHURE ULXD2/SM58

SHURE ULXD2/SM58

13.260.000 VND
SHURE ULXD24/B87C

SHURE ULXD24/B87C

43.340.000 VND
SHURE ULXD24/B58

SHURE ULXD24/B58

40.240.000 VND
SHURE ULXD24/SM58

SHURE ULXD24/SM58

38.940.000 VND
SHURE ULXD1

SHURE ULXD1

13.260.000 VND

  © 2022 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia