Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880 



       

 

 

   

Shure
AKG
LEWITT

SHURE PG DMK6

SHURE PG DMK6

8.390.000 VND
LEWITT DTP Beat Kit 6

LEWITT DTP Beat Kit 6

16.500.000 VND
LEWITT DTP 640 REX

LEWITT DTP 640 REX

7.250.000 VND
Micro AKG D40

Micro AKG D40

2.750.000 VND
Micro AKG D112

Micro AKG D112

Liên hệ
Micro AKG C430

Micro AKG C430

4.840.000 VND
Microphone AKG C 411

Microphone AKG C 411

3.080.000 VND
SHURE PG DMK4

SHURE PG DMK4

5.580.000 VND
SHURE PG81 - XLR

SHURE PG81 - XLR

2.350.000 VND
'SHURE PG57 - XLR

'SHURE PG57 - XLR

1.050.000 VND
SHURE PG56 - XLR

SHURE PG56 - XLR

1.490.000 VND
SHURE PG52 - XLR

SHURE PG52 - XLR

2.560.000 VND
LEWITT DTP 340 TT

LEWITT DTP 340 TT

2.200.000 VND
LEWITT MTP 40 MT

LEWITT MTP 40 MT

Liên hệ
LEWITT  DTP 40 Mts

LEWITT DTP 40 Mts

Liên hệ

  © 2023 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:    0191 550 8880     -     091 550 8880  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0915508880                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    091 550 8880     

 

            logo_pro_asia