Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

SHURE ULXS24 / BETA58

SHURE ULXS24 / BETA58

ULXS24 / BETA58
Liên hệ
SHURE ULXS24/ 58

SHURE ULXS24/ 58

20.750.000 VND
SHURE ULXS124 / 85

SHURE ULXS124 / 85

ULXS124 / 85
Liên hệ
SHURE ULXS14

SHURE ULXS14

ULXS14
Liên hệ
SHURE ULXS14 / 85

SHURE ULXS14 / 85

ULXS14 / 85
Liên hệ

  © 2022 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia