Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

SLX124 / 85 / SM58

SLX124 / 85 / SM58

SLX124 / 85 / SM58
Liên hệ
SHURE SLX14

SHURE SLX14

SLX14
Liên hệ
SHURE SLX14 / 93

SHURE SLX14 / 93

SLX14 / 93
Liên hệ
SHURE SLX14 / 85

SHURE SLX14 / 85

SLX14 / 85
Liên hệ
SHURE SLX14/84

SHURE SLX14/84

SLX14/84
Liên hệ
SHURE SLX24/SM86

SHURE SLX24/SM86

SLX24/SM86
Liên hệ
SHURE SLX24/SM58

SHURE SLX24/SM58

SLX24/SM58
Liên hệ
SHURE SLX24/BETA87AC

SHURE SLX24/BETA87AC

SLX24/BETA87A
Liên hệ
SHURE SLX24/BETA58

SHURE SLX24/BETA58

SLX24/BETA58
Liên hệ

  © 2022 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia