Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

SHURE SVX24E/PG28

SHURE SVX24E/PG28

5.270.000 VND
SHURE SVX 188E/PG185

SHURE SVX 188E/PG185

10.100.000 VND
SHURE SVX 14E/PG185

SHURE SVX 14E/PG185

5.690.000 VND
SHURE SVX 288E/PG28

SHURE SVX 288E/PG28

9.650.000 VND
SHURE SVX 288E/PG58

SHURE SVX 288E/PG58

10.100.000 VND
SHURE SVX 24E/PG58

SHURE SVX 24E/PG58

5.690.000 VND

  © 2022 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia