Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

SHURE BLX14R/B98

SHURE BLX14R/B98

BLX14R/B98
Liên hệ
SHURE BLX14/SM31

SHURE BLX14/SM31

BLX14/SM31
Liên hệ
SHURE BLX14R/W93

SHURE BLX14R/W93

Liên hệ
SHURE BLX14/CVL

SHURE BLX14/CVL

BLX14 / CVL
Liên hệ
SHURE BLX188 / CVL

SHURE BLX188 / CVL

BLX188 / CVL
Liên hệ
SHURE BLX14/B98

SHURE BLX14/B98

BLX14/B98
Liên hệ
SHURE BLX14R/SM35

SHURE BLX14R/SM35

BLX14R/SM35
Liên hệ
SHURE BLX14/P31

SHURE BLX14/P31

Liên hệ
SHURE BLX14R/MX53

SHURE BLX14R/MX53

BLX14R/MX53
Liên hệ
SHURE BLX1288/P31

SHURE BLX1288/P31

Liên hệ
SHURE BLX1288/CVL

SHURE BLX1288/CVL

Liên hệ
SHURE BLX188A/PG85

SHURE BLX188A/PG85

18.400.000 VND
SHURE BLX24/SM58

SHURE BLX24/SM58

Liên hệ
SHURE BLX24/B58

SHURE BLX24/B58

BLX24/B58
Liên hệ
SHURE BLX288A/PG58

SHURE BLX288A/PG58

BLX288/PG58
15.400.000 VND
SHURE BLX24/PG58

SHURE BLX24/PG58

BLX24/PG58
8.140.000 VND
SHURE BLX24R/B58

SHURE BLX24R/B58

13.490.000 VND
SHURE BLX24R/SM58

SHURE BLX24R/SM58

BLX24R/SM58
12.800.000 VND
SHURE BLX1288A/PG85

SHURE BLX1288A/PG85

16.910.000 VND
SHURE BLX288A/SM58

SHURE BLX288A/SM58

18.475.000 VND

  © 2022 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia