Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

SHURE SM27-LC

SHURE SM27-LC

Liên hệ
SHURE SM7B

SHURE SM7B

Liên hệ
SHURE PGA27-LC

SHURE PGA27-LC

Liên hệ
SHURE PG42-LC

SHURE PG42-LC

Liên hệ
SHURE KSM44/ SL

SHURE KSM44/ SL

Liên hệ
SHURE KSM32/ S L

SHURE KSM32/ S L

Liên hệ
SHURE BETA 27

SHURE BETA 27

Liên hệ
SHURE PG42-USB

SHURE PG42-USB

Liên hệ
SHURE PG27-USB

SHURE PG27-USB

Liên hệ
SHURE 55SH

SHURE 55SH

Liên hệ
SHURE Super 55

SHURE Super 55

Liên hệ
SHURE DMK57-52

SHURE DMK57-52

Liên hệ

  © 2022 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia