Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

SHURE PGA48-LC

SHURE PGA48-LC

Liên hệ
SHURE KSM8

SHURE KSM8

KSM8
Liên hệ
SHURE VP83F

SHURE VP83F

Liên hệ
SHURE VP83

SHURE VP83

Liên hệ
SHURE 55SH

SHURE 55SH

Liên hệ
SHURE Super 55

SHURE Super 55

Liên hệ
SHURE SM48LC

SHURE SM48LC

Liên hệ
SHURE PGA58-XLR

SHURE PGA58-XLR

Liên hệ
SHURE PGA58-QTR

SHURE PGA58-QTR

Liên hệ
SHURE PGA58-LC

SHURE PGA58-LC

Liên hệ
SHURE PGA48-XLR

SHURE PGA48-XLR

Liên hệ
SHURE PGA48-QTR

SHURE PGA48-QTR

Liên hệ
SHURE KSM9HS

SHURE KSM9HS

Liên hệ
SHURE BETA 87A/C

SHURE BETA 87A/C

Liên hệ
SHURE BETA 58A

SHURE BETA 58A

Liên hệ
SHURE SM58-LC

SHURE SM58-LC

Liên hệ
SHURE PG 58

SHURE PG 58

Liên hệ
SHURE SM58-S

SHURE SM58-S

Liên hệ
Shure PG48-LC

Shure PG48-LC

Liên hệ
Shure PG58 - LC

Shure PG58 - LC

Liên hệ
Shure PG58 - QTR

Shure PG58 - QTR

Liên hệ
Shure 565 SD-LC

Shure 565 SD-LC

Liên hệ
SHURE 8700

SHURE 8700

Liên hệ
SHURE SV100

SHURE SV100

Liên hệ
SHURE DMK57-52

SHURE DMK57-52

Liên hệ
SHURE SM58

SHURE SM58

Liên hệ
SHURE SM48

SHURE SM48

Liên hệ
SHURE SM87A

SHURE SM87A

Liên hệ
SHURE SM86

SHURE SM86

Liên hệ
SHURE SM137

SHURE SM137

Liên hệ
SHURE SM58-X2u

SHURE SM58-X2u

Liên hệ
SHURE SM57-X2u

SHURE SM57-X2u

Liên hệ
SHURE SM57

SHURE SM57

Liên hệ
SHURE PG48

SHURE PG48

Liên hệ
SHURE BETA58

SHURE BETA58

Liên hệ
SHURE 565SD

SHURE 565SD

Liên hệ
SHURE SM63

SHURE SM63

Liên hệ
SHURE KSM9/CG

SHURE KSM9/CG

Liên hệ

  © 2023 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:    0191 550 8880     -     091 550 8880  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0915508880                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    091 550 8880     

 

            logo_pro_asia