Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

SOUNDCRAFT EFX8

SOUNDCRAFT EFX8

10.120.000 VND
SOUNDCRAFT EFX12

SOUNDCRAFT EFX12

13.320.000 VND
SOUNDCRAFT MFXi8

SOUNDCRAFT MFXi8

14.630.000 VND
SOUNDCRAFT MFXi12

SOUNDCRAFT MFXi12

16.940.000 VND
SOUNDCRAFT LX7II/16

SOUNDCRAFT LX7II/16

33.000.000 VND
SOUNDCRAFT FX16ii

SOUNDCRAFT FX16ii

24.200.000 VND
SOUNDCRAFT MFXi20

SOUNDCRAFT MFXi20

21.560.000 VND
SOUNDCRAFT MPMi20

SOUNDCRAFT MPMi20

18.480.000 VND
SOUNDCRAFT MPMi12

SOUNDCRAFT MPMi12

13.860.000 VND
SOUNDCRAFT EPM12

SOUNDCRAFT EPM12

9.460.000 VND
SOUNDCRAFT EPM8

SOUNDCRAFT EPM8

7.480.000 VND
SOUNDCRAFT EPM6

SOUNDCRAFT EPM6

6.490.000 VND

  © 2023 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:    0191 550 8880     -     091 550 8880  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0915508880                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    091 550 8880     

 

            logo_pro_asia