Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

X1622USB

X1622USB

7.190.000 VND
X1832USB

X1832USB

8.750.000 VND
X1204USB

X1204USB

4.960.000 VND
X2222USB

X2222USB

9.360.000 VND
X2442USB

X2442USB

11.750.000 VND
Q1204USB

Q1204USB

5.290.000 VND
Q1202USB

Q1202USB

3.120.000 VND
Q1002USB

Q1002USB

2.790.000 VND
Q802USB

Q802USB

2.510.000 VND
Q502USB

Q502USB

1.900.000 VND
XENYX QX2442USB

XENYX QX2442USB

12.370.000 VND
XENYX QX2222USB

XENYX QX2222USB

10.310.000 VND
XENYX QX1832USB

XENYX QX1832USB

9.360.000 VND
XENYX QX1622USB

XENYX QX1622USB

7.800.000 VND
XENYX QX1222USB

XENYX QX1222USB

7.800.000 VND
XENYX QX1204USB

XENYX QX1204USB

7.190.000 VND
XENYX QX1202USB

XENYX QX1202USB

4.070.000 VND
XENYX QX1002USB

XENYX QX1002USB

3.460 VND
XENYX 1202FX

XENYX 1202FX

3.460.000 VND
XENYX 1002FX

XENYX 1002FX

3.180.000 VND
UB2442FX-PRO

UB2442FX-PRO

7.640.000 VND
XENYX UFX1204

XENYX UFX1204

12.540.000 VND
XENYX UFX1604

XENYX UFX1604

21.840.000 VND
EURORACK UB1202FX

EURORACK UB1202FX

Liên hệ
EURORACK UB1002FX

EURORACK UB1002FX

Liên hệ
EURORACK UB502

EURORACK UB502

1.240.000 VND
MICROMIX MX400

MICROMIX MX400

790.000 VND

  © 2023 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:    0191 550 8880     -     091 550 8880  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0915508880                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    091 550 8880     

 

            logo_pro_asia