Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

SHURE PGXD14 / BETA98H

SHURE PGXD14 / BETA98H

PGXD14 / BETA98H
Liên hệ
SHURE PGXD14

SHURE PGXD14

PGXD14
Liên hệ
SHURE PGXD14 / PGA31

SHURE PGXD14 / PGA31

PGXD14 / PGA31
Liên hệ
SHURE PGXD14 / 85

SHURE PGXD14 / 85

PGXD14 / 85
Liên hệ
SHURE ULXD24D/KSM9

SHURE ULXD24D/KSM9

138.700.000 VND
SHURE ULXD24D/B87C

SHURE ULXD24D/B87C

97.000.000 VND
SHURE ULXD24D/B58

SHURE ULXD24D/B58

90.800.000 VND
SHURE ULXD24D/SM58

SHURE ULXD24D/SM58

88.280.000 VND
SHURE QLXD14 / SM35

SHURE QLXD14 / SM35

QLXD14 / SM35
Liên hệ
SHURE QLXD14 / 93

SHURE QLXD14 / 93

QLXD14 / 93
Liên hệ
SHURE QLXD14 / 85

SHURE QLXD14 / 85

QLXD14 / 85
Liên hệ
SHURE QLXD14 / 84

SHURE QLXD14 / 84

QLXD14 / 84
Liên hệ
SHURE BLX14R/B98

SHURE BLX14R/B98

BLX14R/B98
Liên hệ
SHURE BLX14/SM31

SHURE BLX14/SM31

BLX14/SM31
Liên hệ
SHURE BLX14R/W93

SHURE BLX14R/W93

Liên hệ
SHURE BLX14/CVL

SHURE BLX14/CVL

BLX14 / CVL
Liên hệ
SHURE QLXD14

SHURE QLXD14

QLXD14
Liên hệ
SHURE QLXD14 / 83

SHURE QLXD14 / 83

QLXD14 / 83
Liên hệ
SHURE ULXS24 / BETA58

SHURE ULXS24 / BETA58

ULXS24 / BETA58
Liên hệ
SLX124 / 85 / SM58

SLX124 / 85 / SM58

SLX124 / 85 / SM58
Liên hệ
SHURE UR2/KSM9/SL/BL

SHURE UR2/KSM9/SL/BL

37.240.000 VND
SHURE ULXS24/ 58

SHURE ULXS24/ 58

20.750.000 VND
SHURE SVX24E/PG28

SHURE SVX24E/PG28

5.270.000 VND
SHURE SM89

SHURE SM89

16.180.000 VND
SHURE PGXD24/SM86

SHURE PGXD24/SM86

PGXD24/SM86
Liên hệ
SHURE PGXD24/SM58

SHURE PGXD24/SM58

PGXD24/SM58
Liên hệ
SHURE ULXD24/B87C

SHURE ULXD24/B87C

ULXD24/B87C
Liên hệ
SHURE ULXS124 / 85

SHURE ULXS124 / 85

ULXS124 / 85
Liên hệ
SHURE ULXS14

SHURE ULXS14

ULXS14
Liên hệ
SHURE ULXS14 / 85

SHURE ULXS14 / 85

ULXS14 / 85
Liên hệ
SHURE PGXD14/93

SHURE PGXD14/93

PGXD14/93
Liên hệ
SHURE SLX14

SHURE SLX14

SLX14
Liên hệ
SHURE SLX14 / 93

SHURE SLX14 / 93

SLX14 / 93
Liên hệ
SHURE SLX14 / 85

SHURE SLX14 / 85

SLX14 / 85
Liên hệ
SHURE SLX14/84

SHURE SLX14/84

SLX14/84
Liên hệ
SHURE SLX24/SM86

SHURE SLX24/SM86

SLX24/SM86
Liên hệ
SHURE SLX24/SM58

SHURE SLX24/SM58

SLX24/SM58
Liên hệ
SHURE SLX24/BETA87AC

SHURE SLX24/BETA87AC

SLX24/BETA87A
Liên hệ
SHURE SLX24/BETA58

SHURE SLX24/BETA58

SLX24/BETA58
Liên hệ
SHURE QLXD124 / 85

SHURE QLXD124 / 85

QLXD124 / 85
Liên hệ
SHURE QLXD24 / SM58

SHURE QLXD24 / SM58

QLXD24 / SM58
Liên hệ
SHURE QLXD24 / B87A

SHURE QLXD24 / B87A

QLXD24 / B87A
Liên hệ
SHURE QLXD24 / B58

SHURE QLXD24 / B58

QLXD24 / B58
Liên hệ
SHURE BLX188 / CVL

SHURE BLX188 / CVL

BLX188 / CVL
Liên hệ
SHURE BLX14/B98

SHURE BLX14/B98

BLX14/B98
Liên hệ
SHURE BLX14R/SM35

SHURE BLX14R/SM35

BLX14R/SM35
Liên hệ
SHURE BLX14/P31

SHURE BLX14/P31

Liên hệ
SHURE PG DMK4

SHURE PG DMK4

5.580.000 VND
SHURE PG81 - XLR

SHURE PG81 - XLR

2.350.000 VND
'SHURE PG57 - XLR

'SHURE PG57 - XLR

1.050.000 VND
SHURE PG56 - XLR

SHURE PG56 - XLR

1.490.000 VND
SHURE PG52 - XLR

SHURE PG52 - XLR

2.560.000 VND
SHURE SM27-LC

SHURE SM27-LC

Liên hệ
SHURE SM7B

SHURE SM7B

Liên hệ
SHURE PGA27-LC

SHURE PGA27-LC

Liên hệ
2 3 » ( 3 ) Di chuyển đến trang

  © 2022 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia