Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
22-09-2013 15:03:56 Nature karaoke - BBS E-168

Hướng dẫn sử dụng rất rễ hiểu. Thanks

Trả lời

 

  © 2022 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia